Bìznesmeni “I Pangopur”, Jeton Me Gruan Dhe 30 Të Dashurat E Tij Dhe Kërkon…

Bíznesmeni “I Pangopur”, Jeton Me Gruan Dhe 30 Të Dashurat E Tij Dhe Kërkon…
Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..

Biznesmeni i duhanit Travers/Beynon jeton në në Australi së bashku me gruan e tij 27-vjeçare Taesha, dhe

Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..
me dy të dashura të tjera të p ërhershme, Nisha 22 vjeç dhe Krystal 21 vjeç.E megjithate, ai duket se eshte i “pangopur”.Ju ft0jm të nd1qn1 v1de0n më p0shtë..