Qumili me dedikim prekës për Cimën, Njerëz si ai lindin çdo 100 vjet!

Qumili me dedikim pr ekës për Cimën, Njerëz si ai lindin çdo 100 vjet!

tha se bashkëpunëtori i tij, thashmë i nd jeri Rasim Thaçi-Cima ka qenë njeri me vlera të larta, r aporton Ekonomia O n li ne.

Sipas tij, njerëz si Cima lindin çdo 100 vjet dhe janë të rrallë, duke sh tuar se vepra e tij do të jetojë gjatë.

Radogoshi pas ho mazheve p ara Teatri Kombëtar, u ka shprehu ng ushëllime familjarëve, kolegëve dhe gjithë popullit shqiptar, siç ka thënë ai për këtë h umbje të madhe.“…ai nuk ka vde kur.

Kush ka nde jt me Cimën e ka njoftë atë njeri”“…këta njerëz lindi çdo 100 vjet”.