Gjeni kodin që do ta hap drynin.

Gjeni kodin që do ta hap drynin.

Studimet e ndryshme kanë treguar që en igmat kanë efekte vërtet të dobishme në trurin tonë.

Ato mp rehin mendimin, fo rcojnë kujtesën dhe rrisin në përgjithësi koeficientin e intelegjencës.

E nigmat janë si një st ërvitje për trurin, ashtu siç janë ushtrimet f izike për tr upin tuaj. Ato shërbejnë për ta mbajtur trurin të mprehtë dhe aktiv.

Gjëegjëza mund të duken të thjeshta, por mos i nënvlerësoni – ato mund t’ju sfi dojnë.

Këtu kemi dy radhë të gotave dhe ju keni të drejtë që në radhën e parë ta lëvizni vetëm një gotë dhe të dyja radhët duhet të duken të njëjta.

Gjejeni kodin e drynit duke i pasur parasysh të dhënat e mëposhtme: