Futi 13 persona në flluska sapuni, 56 vjeçarit i ndodh e pabesueshmja

Futi 13 persona në flluska sapuni, 56 vjeçarit i ndodh e pabesueshmja

Ai është një ndër personat që z otëron shumë re korde në Librin G ines, dhe e ka bërë sërish një gjë të tillë.
Është Steven Langley që së fundmi ka arritur që të fusë në fl luska sapuni 13 njerëz.

Numri 13 doli të ishte një numër me fat për një person nga Karolina e Veriut, i cili vendosi një re kord të ri botëror të Gu in n es s duke futur shumë njerëz në f luska sapuni në 30 sekonda.

Organizata e r ekordeve njoftoi të shtunën se 56-vjeçari Steven Langley futi fl uska individuale rreth 13 njerëz në atë kohë, duke postuar një video të tij duke kr yer veprimin në Qendrën e Arteve dhe Kulturës në Huntersville.

Langley zo tëron gjashtë re korde të tjera në Librin G ines, duke përfshirë këtu edhe z inxhirin më të gjatë të fll uskave të sapunit.