Dush mbi motorr, njihuni me fatin e dy burrave

D ush mbi motorr, njihuni me fatin e dy bur rave

Ky du sh mbi motorr i ka kushtuar sht renjtë këtyre dy b urrave. Shkak është bërë vi raliteti i videos, që përveçse zbavitëse ka qënë edhe e r rezikshme për je tën e dy personave.

Ng jarja ndodhi në pjesën jugore të Vietnamit, në provincën Binh Duong. Të dy bu rrat u argëtuan që u filmuan. Shumë ke q për ta, pasi p olicia i gj urmoi dhe më pas i gj obiti.

Shoferi u identifikua si Huynh Thanh Khanh, 23 vjeç, ndërsa emri i pasagjerit nuk është zbuluar ende. Të dy mendohet se janë gj obitur me 54 euro, pasi a kuzohen për sh kelje të ndryshme të rregullave të qarkullimit, si dhe drejtimin e m jetit pa sk af an dë.