Vajza me mjekërr thotë se ka mësuar të pajtohet me atë që nuk mund ta ndryshojë.

Vajza me mjekërr thotë se ka mësuar të pajtohet me atë që nuk mund ta ndryshojë.

Alma Torres, tani 27-vjeçare, ishte k un d ër kur zhvilloi s ind ro mën e ve zores po likistike në moshën 15 vjeçare

Ajo u përpoq për të hequr flokët e tepërt që kishin mbirë përgjatë no fullës së saj, nga rru ajt ja, deri tek zbardhimi, dep ilimi dhe madje edhe he qja e flokëve me l azer , por asgjë nuk i ndaloi qimet e er rëta të ktheheshin.

Tetë vjet më vonë, ajo vendosi ta mbaj mjekrën e saj dhe të heq dorë nda d epilimi. Tani duke festuar ‘përvjetorin e saj të mjekrës’, Alma, e cila jeton në Bronx, Nju Jork, po e tregon historinë e saj për të i nkurajuar njerëzit e tjerë me këtë pro b lem.

“Kam mësuar të pajtohem me atë që nuk mund të ndryshojë. Kjo është c itati im i preferuar, është ai për të cilin jetojë”.