Këto tipa femrash kurrë nuk i thonë “jo” se*sit.

Këto tipa femrash kurrë nuk i thonë “jo” se*sit.

Sa herë ju ka ndodhur që të refuzoheni?Aplikoni këtë ta ktikë dhe nuk

do të keni më d ështime.Ja cilat femra nuk r efuzojnë ftesën për s e.ks:Natyrisht, nëse dëshironi të merrni se.ks nga femra, patjetër duhet edhe pak të angazhoheni, /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet