“Ju dhemb shpina Bëjeni këtë për 2 minuta çdo ditë dhe shpëtoni nga dhimbja”

“Ju dhemb shpina Bëjeni këtë për 2 minuta çdo ditë dhe shpëtoni nga dhimbja”

Boshti kurrizor është një nga pjesët e t rupit tonë për të cilin duhet të kujdesemi në mënyrë rigoroze, sepse përfaqëson gjithë trupin tonë.
Kjo është pjesa që na mbështet dhe na m bron në çdo si tuatë të je tës, dhe pa të nuk mund të bëjmë asgjë.

Kështu, nëse qëndroni shumë ulur gjatë ditës, do të filloni të n djeni dhi mbje në shpinë dhe një lloj ‘paralize’ e cila fillon të formojë dëme se rioze në shpinë.

Për fat të k eq, kjo ju ndodh shumicës së njerëzve për shkak të mënyrës së j etesës së tyre. Kjo është arsyeja pse ne po e shpërndajmë këtë video më poshtë, për t’ju ndihmuar që ta përmirësoni gj endjen e shpinës tuaj dhe të keni një shëndet më të mirë të saj.

Ushtrime për ta rregulluar shpinën

Para së gjithash, duhet ta dini se dë mi në shpinën tuaj shk aktohet nga orët e gjata që qëndroni ulur. Ky qëndrim i gjatë ulur do t’ju sh kaktojë gjithashtu edhe pro bleme me kyçe, e shtra dhe muskuj – që të gjithë do të jenë burim i dh imbjes.

Në mënyrë që të hiqni t ensionin që a kumulohet në shpinë, duhet t’i ndiqni hapat e mësuesit të j ogas Vytas Baskauskas, i cili ju mëson që ta bëni një ushtrim çdo ditë për 2 minuta.
Më poshtë shihni pamjet në Video: