Gardianes i “n.gec.in” të bre.ndshmet në q.eli, zbulohet lidhja me të bu.rgo.sur.in

Gardianes i “n.gec.in” të bre.ndshmet në q.eli, zbulohet lidhja me të bu.rgo.sur.in

Një 27 vjeçare e cila punonte si ga .rdi .an. e b .u rg. u është d ë. nu. a.r me një vit b. u r. g pasi krijoi një lidhje pa s io na nt e me njërin prej të b u rg os urv e në Ërexham, Britani.

Në më pak se pesë muaj ajo kishte shkëmbyer mbi 1200 telefonata dhe shumë foto dhe video i nti m e me Khuram Razaq, 29 vjeç.

P ol ici a gjeti në celularin e saj foto me të d ë. n. u.a ri n duke u pu th ur në q .el i.

Gjithashtu Ayshea Gunn deklaroi në g jy .ka. të se ajo i kishte dhënë një l logari bankare të një të afërmi të d. ënu. ar it dhe pas pak kohësh aty u de pozituan 1500 paund.

Ishin kolegët e saj të cilët kërkuan një h .e ti. m mbi të pasi kishin d ys hi me për lidhjen e 29 vjeçares

Nga kërkimet e p ol .ic i.së në q .eli në e të d ë.n u. ari t u gjetën dhe të br .end shme t e Ayshea Gunn e cila ja jepte fs he hu ra zi.