Xhavit Haliti zbulon një se kret të madh, Nëse Serbia nuk e pranon Kosovën ja çka do të ndodh!

Xhavit Haliti zbulon një se kret të madh, Nëse Serbia nuk e pranon Kosovën ja çka do të ndodh!

Xhavit Haliti ka folur për 22-vjetorin e b om bardimeve të NATO-s në Kosovë.

Ndër të tjerash, ai ka folur edhe për ko ntributin e Shqipërisë për luftën e Kosovës ndaj Serbisë, por ka thënë se këto tema nuk duhet të hapen.

“Unë tash s’po du me i qelë letrat, s’po du me fol, por në Shqipëri janë dërguar tri b ateri r aketore të cilat lë vrojnë, nuk bo mb ardojnë por lë vrojnë, e rr afshojnë kudo që g odasin. Nëse Serbia nuk do të do rëzohej, do të bëhej rr afsh dhe besoj se do të mbetej në ku pollën e Beogradit”, ka thënë Haliti në T7.