V’des zyrtarja e Gjy katës Themelore në Gjakovë!

V’des zyrtarja e G jykatës Themelore në Gjakovë!

R eferentja në Gj ykatën Themelore në Gjakovë, Sofe Braçaj ka ndërruar j etë.

Për v dekjen e saj ka njoftuar edhe Gjykata përmes një postimi në rrjetin social Facebook.

Në media r aportohet se e njëjta ka v dekur nga k oronavírusi.

Njoftimi i plotë:

E n deruara familje Baqaj,
I nde ruar staf i Gj ykatës Themelore në Gjakovë.

Me pi këllim të thellë sot morëm lajmin për nda rjen nga j eta të familjares tuaj dhe r eferentes në G jykatën Themelore në Gjakovë.

Kryetari i Gjy katës z.Nikoll Komani shpreh ngus hëllimet më të sinqerta për familjen, kolegët dhe miqtë.

Pr ehu në paqe!

Me respekt!