Njihuni me vajzën që ka një sëmųndje të raIIë: I bie të FlKET sa shikon djem të bukur dhe…

Kirsty Brown, 32 vjeç, nga Northwich, Cheshire, është diag nostikuar me katapleksi, një çrregullim që shkakton episode të papritura dhe zakonisht të shkurtra të humbjes bilaterale të t onit të muskujve nga çdo em ocion i f
ortë si zem ërimi, të qeshurit dhe frika. Më konkretisht, 32 vjeçarja, nënë e dy fëmijëve, i bie të fi kët sa herë që shikon një djalë të bukur d1he tërheqës. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT