Luani më i madh që keni parë ndonjëherë

Luani më i madh që keni parë ndonjëherë

Do kumentarët me kafshë të e gra na f as cinojnë, jo vetëm për fa ktin se ato kafshë shpesh janë të mëdha, por edhe për shkathtë sitë e tyre.
Mirëpo, shpesh kemi ha sur në fotografi dhe video të ndryshme të kafshëve me madhësi të jashtëzak onshme.

I tillë është edhe ky luan, i cili është i rritur më shumë sesa që mund të mendoni.
Atë mund ta shihni në videon e mëposhtme që është postuar në T witter.