E dhìmbshme! Nëna jeton e vetme në varfëri dhe në d hembje për djalin e ve tëv’rarë

E dhìmbshme! Nëna jeton e vetme në varfëri dhe në dh embje për djalin e ve tëv’rarë

Në Kërçovë, fshati Drogomishti Madh, jeton një nënë e vetme e në varfëri me imazhet e ve tëv’rasjes të birit të saj, ajo eshte shum e ve tmuar dhe

per kete e tregon edhe ne video.
Djali i saj është v etëv rare dhe kjo nuk ka se me kënd te jetojë, vërtet një dhim bje e madhe për ketë nënë.
Më poshtë ju mund te shihni dh imbjen e nënës.