“Mbani Iotët VogëIushja Shqiptare Përlot Me Kërkesën E Saj Dua FIokë Për Mamin, Se Ja Mori Sëmundja E Iigë”

“Mbani Iotët VogëIushja Shqiptare Përlot Me Kërkesën E Saj Dua FIokë Për Mamin, Se Ja Mori Sëmundja E Iigë”

Me lo t në sy, Ersi tregoi se dëshironte që mami i saj të kishte fl okë si më parë. Sikur të mos mjaftonte

vetëm kjo d hi mbje, Ilda është p ërballur edhe më një dr amë tjetër në jetë, hum bjen e v ëllait 25-vjeçar, emrin e të cilit sot e mban Ersi… sht1p mb1 rek1ame1n me p0shte dhe ju del v1dj0 e tyre