Kur Thaçi thoshte se ka qëndruar larg nga fr ontet e l uftës

Kur Thaçi thoshte se ka qëndruar larg nga fr ontet e lu ftës

Sp ektakli i djeshëm në ko misionin h etimor për ras tin e njohur is “gylenistët” ka kaluar në d ebate të a shpra, pe rplasje e f yerje të anëtarëve të k omisionit me Presidentin Thaçi.

E dje nuk munguan as a kuzat e kundër ak uzat për kohën e lu ftës. Presidenti Thaçi u kap me deputetin e LDK-së Anton Qunin dhe ko mandantin e B etejës së Koshares, duke e quajtur atë m er cenar që nuk ka lu ftuar asnjë ditë në Kosovë.

“Ti ke qëndru një këmbë në Kosovë, një në Shqipëri gjithmonë me e pasë shpinën e s i g urtë. Nuk e ke asnjë ditë l uftë në Kosovë. Je paguar me rrogë dhe ke hyrë në Kosovë pasi ka hyrë NA TO”.

E Quni e quajti Thaçin pr of i ter të lu ftës, duke i thënë se në l uftë ke fitu sa ke mundur.