Gruaja i gjen burrit foto të të dashurës në telefon, veprimi i saj i Ia të gjithë me go jë hapur

Gruaja i gjen burrit foto të të dashurës në telefon, veprimi i saj i Ia të gjithë me go jë hapur

Janë të shpeshta ra stet kur femrat bien vi ktima të rrjeteve sociale, e sidomos kur kanë bërë foto apo video n udo.

Një vajzë e cila ishte Iidhur me një burrë të martuar, është fr ikësuar shumë nga bashkëshortja e tij pasi ajo i ka gjetur disa foto Ia k uriq në telefonin e të shoqit dhe e kërc ënon se do t’ia publikojë në rrjet.

Ajo i është drejtuar ps ikologes së The/Sun për t’i kërkuar një këshillë dhe mendim se si duhet të sillet në këtë r ast.

Letra e vajzës

Në fillim nuk doja të Iidhesha sepse e dija që ishte i ma;rtuar por ai më thoshte që nuk është i Iumtur me të shoqen dhe donte të kalonte mirë dhe kështu më bindi. Ne filluam të takoheshim në apartamentin e tij kur nuk ishte gr;uaja dhe kaIonin shumë mirë bashkë.

Por ndër bisedat tona ne nisëm të shkë mbenim edhe foto I ak uriq. Para disa ditësh ai ndaloi së shkruari e madje nuk më përgjigjej as në telefon. Më pas më vjen një mesazh nga gruaja e tij e cila më tha se kishte fotot e mija dhe nëse unë nuk do ta lija të qetë burrin e saj ajo do të mi publikojë ato në internet.

Kjo gjë më ka fi;ksuar shumë dhe s igurisht që nuk kam ndërmend të flas më me burrin e saj…luajta me zj;arrin dhe u dogja. Nuk di çfarë të bëj për ta p arandaIuar atë nga ndonjë postim i mundshëm”.

Përgjigjja e p sikologes “Veprimi që t’i ke bërë është shumë i ga;buar por kjo nuk i jep të drejtën gruas së tij të të dë;mtojë në këtë formë. Sh kaktari i kësaj h;istorie më shumë është burri i saj sesa ti. Për çdo ra st ti duhet t’i drejtohesh p oIicisë dhe ta de n oncosh atë…dhe s igurisht hiq dorë nga burri i saj”.