Femra beqare: Burrat në moshën 45-vjeçare janë i dealë, Ky eshte kontakti…

Femra beqare: Burrat në moshën 45-vjeçare janë i dealë, Ky eshte kontakti…

Gruaja beqare: Burrat në moshën 45-vjeçare janë i dealë, preferoj edhe ata nën 30 vjeç. Jana Meco, prezantuese e m otit, 35 vjeçe, thotë se gr upmosha 30-vjeçare është pa ralizuese. Sht1pe v1deon e me poshtme p3r vazhd1min e plot3 t’lajmit:

Duke shkruar për lajmet.com.au, ajo tha: “Po, ekz iston një p arantezë moshe që nuk duhet të tejkalohet nga asnjë grua që d ëshiron të bëjë plane të ardhshme me një burrë. Nese i keni 45 vjeq me shkruani ne numrin i cili gjendet me poshte.