Çfarë kanë femrat në trup, që i rrezikon më shumë se burrat nga Covid? Ja gjetja befasuese!!

Nje studim i fundit ne Londer ka sugjeruar që tek gratë, in fe ksioni dhe simptomat e C.ovid që zgjasin mund të jenë më të zakonshme mes atyre që e kanë kaluar men opauzën.Gjetje të tilla kanë ngritur pyetjen nëse hor monet si es trogjeni mund të luajnë një rol mbrojtës. Ky ho rmon është në nivele më të larta tek gratë sesa burrat, por pëson ulje gjatë periudhës që gratë kalojnë men opauzën.

“Është një pyetje e mirë nëse hor monet mund të luajnë një rol, ose ndryshime të tjera me moshën dhe gjininë, të tilla si përgjigja imune”, tha Dr Claire Steves, një anëtare e ekipit studiues në King’s College London.Në një studim të bazuar në sim ptomat e raportuara, Steves dhe kolegët e saj gjetën se gratë pas men opauzës ishin në rre zik më të madh për t’u inf ektuar me Co.vid sesa gratë që nuk e kishin kakuar men opauzën, me moshë të ngjashme.

Ekipi gjithashtu zbuloi se gratë që përdornin pil ula që përmbajnë est rogjen, kishin një rre zik më të ulët të prekjes nga C.ovid sesa gratë e tjera.