Burri HUMBl jeten në Afganistan: Kur hap laptopin e tij, ajo gjen diçka që e Ia pa fry më..

Burri HUMBl jeten në Afganistan: Kur hap laptopin e tij, ajo gjen diçka që e Ia pa fry më..

Është shumë e t rish tueshme të shohësh se për shkak të luf tërave, shumë us htarë që i shërbejnë popullit të tyre hum basin je tën, duke lënë familjet e tyre në mëshirën e dëshpërimit dhe pafuq isë. Edhe më e tri shtë është kur ka fëmijë, të cilët kurrë nuk do të jenë me fat sa të rriten me të dy prindërit.

Todd Ëeaver i p ërkiste Us htrisë Amerikane dhe, fatkeqësisht, humbi je tën për shkak të një sh për thimi ndërsa ishte në Afganistan për të luf tuar. Kjo ishte me të vërtetë një god itje ndaj gruas së tij E mma-s dhe vajzës së tyre të vogël Kylie, vetëm 9-muajshe, e cilat do të duhet të rritet pa babanë e saj.

Todd kishte një va rr, im të de një për një hero që i shërbeu popullit të tij dhe humbi je tën për të. Për fat të k eq, ai nuk kishte mundësi të fliste me Emën para se kjo të ndodhte…

Pak ditë më vonë fu neralit të dhim bshëm, us htria i dor ëzoi Emës se ndet personale të burrin e ndjerë dhe mes tyre kishte edhe një kompjuter p ortativ. Kur gruaja vendosi ta hapë atë, ajo pa se ekran kishte dy letra që në veçanti tërhoqën vëmendjen e saj, njëra ishte quajtur “E dashur Emma” dhe tjetra “E dashur Kylie”.

Ishte sikur burri të kishte patur një parandje një të ke qe, të mjaftueshme për ta shtyrë atë për të shkruar dy letra për dy da shuritë e tij. Duke ditur se ai ishte vazhdimisht në rre, zik, nuk donte të humbasë mundësinë për t’i thënë lamtumirë gruas dhe vajzës së tij, e t’u tregonte se sa i donte ato.

Këtu janë dy letrat që Todd i la Emës dhe Kylie-t:

“E dashur Emma, dashuria e jetës time,Nëse po e lexon këtë letër tani, kjo është për shkak se fati na ka ndarë fizikisht, për fat të keq, nuk mund t’ju tregoja edhe një herë, personalisht, sa ju dua dhe çfarë rëndësie keni patur në je tën time.

Edhe pse je ta na ka ndarë, unë gjithmonë do të jem aty për t’u kujdesur për ju. Ji e fortë dashuria ime, mundet të mos jem fizikisht, por sh pirti dhe zemra ime do të jenë atje.

Gjërat ndodhin për ndonjë arsye, nuk duhet të harxhosh kohë për të kuptuar se çfarë më ka ndodhur, ng ushëllohu duke menduar për kohën e çmu ar që bashkë kemi ndarë, për faktin se ne e kemi dashur njëri-tjetrin si asnjë tjetër dhe se princesha jonë ka lindur nga d ashuria jonë.