Shqiptarja u ofron vajzën e saj b urrave për 5 mijë lekë: E ke të pa pr ekur/ Ku po shkon bota?….

Shqiptarja u ofron vajzën e saj bu rrave për 5 mijë lekë: E ke të pa pr ekur/ Ku po shkon bota?….

Emisioni “Stop” publikoi këtë të martë disa kamera të fsh ehta ku pr osti tucio ni, edhe pse i ndaluar në Shqipëri, ofrohet hapur.

Madje me zë dhe me figurë u transmetuan pamjet nga qendra e Tiranës, prapa Mu zeut H istorik, ku punonjëset ofronin ma rrë dhënie edhe në natyrë..

Por në një prej k amerave të fs hehta në Stacionin e Trenit, një punonjëse përveç se sh et tr upin e saj, nuk mjaftohet dhe ofron edhe vajzën e saj të mi tur, vetëm 16 vjeçe dhe shoqen e saj.

Ajo e ofron fëmijën për ma rrëd hënie për një shumë prej 5 mijë le kësh ndërsa si guron “klientin” që ajo dhe shoqja e saj është e v*rgjër.