Makina u bënë copa-copa, 15-vjeçarja Shqiptare nga Kosova ka dhënë sh pirt në mes të rrugës

Makina u bënë copa-copa, 15-vjeçarja Shqiptare nga Kosova ka dhënë shp irt në mes të rrugës

Një vajzë 15-vjeçare me origjinë nga Kosova humbi jetën në një aks ident tra gjik në një autostradë në Kanada. Ajo është i de n tifikuar si Veronika Gashi.

Vajza ka ndë rruar j etë në vend, ndërkohë që në aks ident janë përfshirë katër automjete, dy prej tyre kanë marrë f l akë.

Ende nuk dihen shkaqet e aks identit, por dy shohet për shpejtësi tej normave të lejuara, al kooli etje. H umbja e adole shentes shqiptare ka sjellë shumë re agime në mbarë vendin.