Iku për të gjetur punë në Greqi dhe nuk u kt hye më në shtëpi, dalin në dritë detaje rr ëqethëse për 19 vjeçares shqiptare

Iku për të gjetur punë në Greqi dhe nuk u kth ye më në shtëpi, dalin në dritë detaje rrë qethëse për 19 vjeçares shqiptare

Emisioni mori në pyetje një e kza min ues të provave dixhitale, Vassilis G eo rgop oulos për të gjetur vendndodhjen e saktë të telefonit celular të Artemis Vassilis.

“Familja e 19 vjeçares, më a u to rizoi të h etoj dy adresat e postës elektronike dhe një tabletë të përdorur nga Artemis, në mënyrë që të gjej gj urmët e saj më të fundit elektronike. Vajza e kishte lidhur celularin me g m ail-in e saj. Në h eti min tim, unë zbulova se dikush i kishte fshirë të gjitha gju rmët elektronike nga ll ogaria e saj, duke z hd ukur provat e dobi shme për kërkimin “.

Dësh mi tarët pre tendojnë se kanë parë një vajzë me t ipare dhe veshje të njëjta me Art emisin e zhd ukur një ditë pas zhd u kjes së saj.

“Unë gjithashtu pashë vajzën në të njëjtin vend” , tha ai. Banorët e zonës treguan në emision g uroren e vjetër që e kziston në të njëjtën zonë dhe që nuk është hulumtuar.