Foshnja ka të shkruara në këmbë vargjet e Ku ranit të lartë, i theksohen më shumë ditën e xhuma.

Foshnja ka të shkruara në këmbë vargjet e Ku ranit të lartë, i theksohen më shumë ditën e xhuma.

Foshnja ka të shkruara në këmbë vargjet e Ku ranit të lartë, i theksohen më shumë ditën e xhuma

Një ngj arje e rrallë ka ndodhur. Në këmbën e një fëmije shfaqen ajetet e Kuranit. Nëna e tij thotë se djali i saj është dërguar në tokë për të m brojtur njerëzit.
Shumë persona kanë nisur të shkojnë në shtëpinv ku jeton djali vogël. Shenjat në këmbën e tij zakonisht dalin ditën e premte.