Vlonjatja 22 vjecare i bën “gjëmën” vjehrrit nga Amerika, i vj edh mbi 6.000 Dollar dhe…..

Vlonjatja 22 vjecare i bën “gjëmën” vjehrrit nga Amerika, i vj edh mbi 6.000 Dollar dhe…..

Një 22-vjeçare është arre stuar ditën e sotme nga p olicia. 22-vjeçarja nga Vlora ka vje dhur një shumë parash në banesën e vjehrrit të saj. P olicia njofton se shuma e vje dhur është 6400 dollarë. Ngj arja ka ndodhur në fshatin Marqinet të Vlorës. Njoftimi i P olicisë:

Spe cialistët për H etimin e Kri mit në Ko misariatin e Policisë Vorë arre stuan F. B., 22 vjeçe, pasi në Marqinet, ka vje dhur shumën prej 6400 dollarësh amerikan, në banesën e vjehrrit të saj.