Nënë e bijë l indin në të njëjtën kohë, emrat e fëmijëve janë shumë interesantë

Nënë e bijë l indin në të njëjtën kohë, emrat e fëmijëve janë shumë interesantë

Nënë e bijë l indin në të njëjtën kohë, emrat e fëmijëve janë shumë

interesantë ato kane lindur ne te njejten kohe edhe jane nga Trukia, mb reslenese….Shikoni me poshte e keni videon