Ide e ç mendur e Bankës Qendrore, 200 euro në muaj për çdo qytetar…

Ide e ç mendur e Bankës Qendrore, 200 euro në muaj për çdo qytetar…

Kete ide e ka dhene Ben Bernanke,gu vernator i F.R. që ka rikthyer iden nga Milton/Friedman, që konsiderohet edhe si babai i

te orisë m onetare dhe që ka marrë edhe çmi min N obel për Ekonominë.//.…Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…