Mori fr ymë thellë për herë të fundit dhe tha: “Të dua o ma”, historia e vogëlushit që p ërloti botën anembane

Mori f rymë thellë për herë të fundit dhe tha: “Të dua o ma”, historia e vogëlushit që p ërloti botën anembane

Kanë kaluar gati dy muaj që kur Ruth Scully kaloi ma kthi n më të madh që mund të pë rjetojë një prind dhe tashmë ajo ka zgjedhur të ndajë me të gjithë e ksperiencën e saj.

Në 4 shkurt të këtij viti, djali i saj hu mbi bet ejën me një formë të rrallë të k ance rit që pr ek i n det e b uta.

Në kujtim të tij, ajo publikoi disa fotografi që tregojnë realitetin e as hpër me të cilin pë rballen fëmijët e pre kur nga s ëm un dja.

Scully shpjegon se gjatë gjithë periudhës që ishte i së mur ë, ai ref uzo i të ndahej nga nëna madje shtr ihej në dys hemenë e tualetit, teksa ajo bënte dush.

Fotografia e parë tregon vogëlushin kur qëndronte sh trirë në dysheme, pak ditë pasi kishte përfunduar disa se anca të forta ki mio ter apie. Ndërsa, fotografia e dytë, tregon të njëjtën dy sheme, por këtë herë pa Nolan.

“Tani ndihem në a nk th sa herë që dua të bëj dush.

Shoh vendin ku ai më priste gjithmonë dhe që tani është b osh. Vendin ku dikur rrinte vogëlushi im.