Mësuesja provokuese në Lushnje, nxënësi: Hap këmbët dhe na…!!!

Pavar.ësisht, se në shkolla ka një etikë vesh jeje, për nxënësit dhe mësuesit, disa prej tyre zgjedhin të mos e resp.ektojnë. Ka nga ato mësuese, që shkojnë në klasa me veshje pro.vok.uese. Rasti më i fundit vjen nga një mësuese në Lushnje.Nxënësi që ka nisur fotot për JOQ, shkruan: “Shikoni si na vjen zysha në mësim tek shkolla në Lushnje. Edhe ta kemi mendjen në mësim ne, kur kjo hap këmbët dhe na i tregon të gjitha”.