“Iku në lule të rinisë, ajo ishte e nd ershme”. Fqinjët nxjerrin detajet e reja për Irvanën, nënën e dy fëmijëve

“Iku në lule të rinisë, ajo ishte e nd ershme”. Fqinjët nxjerrin detajet e reja për Irvanën, nënën e dy fëmijëve

Burri ia m ori j etën gruas së tij Irvanës në Fier vetëm dy ditë më
parë.

Irvana Medinaj

Për emisionin “Shqipëria Live” kanë folur fqinjët e tyre, të cilët shprehen se nuk kanë dëgjuar ndonjëherë se çifti ka patur pr obleme. Gjithashtu flasin shumë mirë për të nd jerën, Irvana.

“Vajzë e nde rshme, shumë e mirë. Ndodhi për një moment, pa arsye. E futi në dhe, se i ka rritur me mu ndime. Iku në kulmin e rinisë”, tha një nga fqinjët.

Një tjetër shtoi: “Nuk janë njerëz të k ëqij. Ishte vajzë e rrallë, e urtë dhe e qetë”.