Gjinekologu i ‘pa besë’ zbulohet të jetë baba i 17 fëmijëve, por dyshohet për shumë më tepër…!

Një ish gjin ekolog holandez është zbu luar si babai biologjik për të paktën 17 fëmijë, njofton të martën spitali ku ai punoi.Praktikanti tani i ndjerë përdori spe rmatoz oidet e tij gjatë inseminimit artificial mbi gratë që menduan se po përdorin dhur ues anonimë, tha spitali.Jan Wildschut punoi në klinikën e pjellorisë në spitalin në Zwolle midis 1981 dhe 1993. Ai vd iq në 2009. Spitali konfirmoi se të paktën 17 fëmijë u ngj izën përmes praktikave të tij, duke i përshkruar këto veprime si ‘mora lisht të papranueshme’.

Rezultati u konfirmua përmes krahasimeve të ndryshme të bazës së të dhënave komerciale të ADNsë.Institucioni nuk e ka përjashtuar mundësinë që Wildschut, i cili tashmë ishte baba, të ishte prind biologjik i më shumë fëmijëve.Spitali tha se mësoi për lajmet në fund të vitit 2019. Ai tha se kishte vendosur ta bënte publike së bashku me familjen e mjekut dhe fëmijët e interesuar për të kontribuar në ‘tra nsparencë më të madhe” në çësh tjen e dhurimeve të spe rmës.

“Çdo fëmijë ka të drejtë të dijë se kush janë prindërit e tyre biologjikë, por disa prindër, kanë frikë t’u tregojnë fëmijëve të tyre se ata janë një fëmijë dhurues,” tha spitali në një deklaratë .Fëmijët dhurues dhe familja e gjinekologut thuhet se janë në kontakt të rregullt dhe në një ‘marrëdhënie të mirë’.Inspektorati i Kujdesit Shëndetësor dhe Rinisë nuk po fillojnë një he tim, sepse çës htja ndo dhi në një kohë kur nuk kishte ligje dhe rregullore për trajtimet e pje llorisë, sipas spitalit.

Vitin e kaluar, një seri e testeve të ADNsë treguan se ish drejtori i një banke holandeze të spe rmës, i dy shuar për përdorimin e vazhdueshëm të spe rmës së tij në vend të donatorit të zgjedhur, ishte babai biologjik i 49 fëmijëve, në një rast që shka ktoi një ska ndal në Holandë.