Fotoja e fundit para se të ndodhte tr agj’edia për këto 4 vajza

Fotoja e fundit para se të ndodhte tra gj’edia për këto 4 vajza

Këto tre vajza realizuar një foto pak sekonda para se ajo të sh embej duke i marrë me vete që të t ria.
Ura ishte një hekurudhë në të cilën kalon treni. Edhe pse a utoritetet e Cais në lagjen braziliane verilindore të Castelo do Piaui e din se ura ishte në gj endje të ke qe.

Edhe pse tri vajzat ranë 30 metra pasi u sh emb ura, ato fatmirësisht i shpëtuan kësaj f a tkeq ësie.
Lën dimet që morën ishin mjaft të rë nda por janë jashtë r rezikut për j etë.