E të rhoqi me veturë në borë të birin e ulur në gomë, p olicia nis h etimet (VIDEO)

E të rhoqi me veturë në borë të birin e ulur në gomë, p olicia nis h etimet (VIDEO)

P olicia në Hubei të Kinës, është duke bërë he time për një baba, që e t ërhoqi me veturë të birin e ulur mbi gomë, nëpër rrugën e mbuluar nga bora.
E tëra që ata kishin dashur, ishte të kënaqeshin me borën që shumë rrallë bie në qytetin e tyre, por kjo gjë po del të je të e rre zikshme për shëndetin e dhjetëvjeçarit.

“Si tuata nuk ka dalë prej kontrollit, por fëmija u la jashtë çdo s igurie, ndërsa vetura vozitej me shpejtësi” thuhet në r aportin p olicor.
Derisa e ka pranuar se gjithçka e bëri me vetëdije dhe pranoi fajin për çdo si tuatë, pritet që ai të mbrohet në liri.