Fundi i q ytetërimit erdhi! Ja si “jetohet” në sh kretëtirën Amerikane (FOTO)

Fundi i q ytetërimit erdhi! Ja si “jetohet” në shk retëtirën Amerikane (FOTO)

Bota pas fundit të qytetërimit, pas një a pokalipsi që vret shumicën e popullsisë, që sh katërron institucionet dhe kulturën që kemi krijuar prej sh ekujsh, ka qenë një temë interesante e shumë librave, filmave e video-lojërave.

Më të famshmit prej filmave të tillë në vitet e fundit kanë qenë W a l king De ad dhe M ad Max.

Industria e filmit dhe e ki nematografisë ka zhvilluar ndër vite një modë më vete të kësaj rryme.

Në një botë të imagjinuar ku qytetërimit i ka ardhur fundi, çdo njeri duhet të mb ijetojë. Për këtë, edhe makinat duhet të pajisen me armë, edhe veshjet duhet të përshtaten me mënyra l uftarake.

Këtë temë kanë ndjekur më shumë se 4000 dashamirës të kësaj gj inie kinematografike, të cilët janë mbledhur në shk retëtirën Mohave të SHBA-ve. Në këtë festival nuk munguan kostumet, makinat e m odifikuara dhe flokët e stilit p o st-ap okaliptik, duke krijuar atmosferën e fundit të botës në shk etëtirën amerikane