Shqiptari kap gruan duke e tra.dhëtuar me kushëririn e tij për 1 vit e gjysmë, i i ben ate qe nuk i m agjinohej…..

Shqiptari kap gruan duke e tra.dhëtuar me kushëririn e tij për 1 vit e gjysmë, i i ben ate qe nuk i m agjinohej…..

Shqiptari kap gruan duke e tra.dhëtuar me kushëririn e tij për 1 vit e gjysmë, i i ben ate qe nuk i ma gjinohej…

Tra.dhtia e gruas kishte bërë që të niste gjithcka ka ndodhur deri më sot. Një vit e gjashtë muaj kërc.ënime dhe dh,u.në.

Pr otagonistë të kësaj ng jarje janë një cift shqiptarësh, të cilët ishin prindër të dy fëmijëve.

Sic shkruajë sot mediat italiane, ra p orton Panorama, shqiptarët banonin në Brescia, e gjatë kësaj kohe, edhe fëmijët e tyre kanë për jetuar momente të tme.rrshme gjatë dh.u.nës që babai u s htronte ndaj të shoqes.

Por gjithçka kishte nisur pasi ishte zbuluar tr.adhtia e gruas me kushëririn e burrit të saj.

Një gjest që sipas asaj që ra portojnë mediat italiane, ka bërë që burri i saj të mos e ndajë, por ta kër.cënoje e dh.u.nojë gruan. Por jo vetëm kaq, ka pasur kërc.ënime me vd.ekje edhe kundër kushëririt të tij.