Antonela “flliq Ledianen dhe i hidhet sipër Mevlanit dhe e puth Sa të shkoka buza ime aty”

Antonela “flliq Ledianen dhe i hidhet sipër Mevlanit dhe e puth Sa të shkoka buza ime aty”

Duket se pavarësisht se Antonela u tërhoq, ka sërish pro bleme në mar rëdhënien e Ledianës me Mevlanin.

Lediana tha se ka ende gjëra pa sqaruar, ndërsa o pinionisti Arjan Konomi e pyeti nëse i ka rënë interesi për Mevlanin, pas tërheqjes së Antonelës.

Lediana nuk dha një përgjigje të qartë, ndërsa Antonela pr ovokoi duke u ngritur dhe duke i dhënë një p uthje në faqe Mevlanit “Sa të shkon buza ime aty”, i tha ajo.