Kalimtari iu del në ndihmë zjarrfikësve, për shpëtimin e shtatzënës nga banesa që digjej (Video)

Gruaja shtatzënë që ndodhej në një banesë të përfshirë nga fl ak ët në Ki n ë, është shpëtuar nga një kalimtar rasti, që u ngjit sipër duarthatë. Re n Li ubi n ka hipur lart dhe largoi rrethojat metalike, prej nga e shoqëroi vi kti m ën poshtë. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Të pranishmit dhe zjar rfikës it, kanë mbetur të mahnitur me lëvizjet e tij të shkathëta, si dhe guximin që të intervenojë. Z jar ri që përfshiu banesën shkaku i rrj etit të dobët elektrik, bëri që shtatzëna të pës oj ë disa ko mpl iki me, mirëpo gjendja saj është nën kontroll. Në anën tjetër, Liu bin që është marrë më herët me instalimin e kabllove, është shpërblyer me të holla nga disa kompani, ndërsa pritet t’i ofrohet edhe një dekoratë për trimëri. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT