Çiklisti pë rballet me këmbësorin e gabuar (Video)

Çiklisti p ërballet me këmbësorin e gabuar (Video)

Në pr ovincën e Reggio Emilia një ngj arje në rrugë ka d egraduar në s herr.
Një çiklist nuk i dha përparësi këmbësorit ndaj ai vendos ta bëjë vetë drejtësinë.

Disa nga këmbësorët filluan ti bë rtisnin çiklistit duke i thënë: “I ke sytë të mbuluar nga pr oshuta”.
Nisur nga fakti që çiklisti nuk tregoi shenja pe ndese, njëri nga këmbësorët i dha një mësim. Ai ia mori biçikletën duke ja p ërplasur mbrapa një gardhi.

Çiklisti e ndoqi por pa mundur ta kapë dhe e mbyll duke e k ërcënuar: “Do të ma paguash”.