U kthye nga Gjermania për të takuar nënën pas 6 vitesh, ky është 32-vjeçari shqiptar që dha sh.pirt në mes të rrugës..

U kthye nga Gjermania për të takuar nënën pas 6 vitesh, ky është 32-vjeçari shqiptar që dha sh.pirt në mes të rrugës..

Personi në foto është Klement Kristidhi 32-vjeç, që h.umbi je tën mbrëmjen e djeshme pas ak s identit tra gjik që u shënua në Sarandë.

Në makinën që doli nga rruga dhe u rro tullua disa herë ishin 4 pe rsona, por vetëm 32 vjeçari Klement Kristidhi hu.mbi je tën.

Kristidhi ishte emi grant në Gjermani dhe ishte kthyer pas 6 vitesh në e migracion, ndërkohë që automjeti ishte në pronësi të vëllait të tij. Tre të p la g os urit e tjerë që gjendeshin në makinë janë Arjan Gribura, 31 vjeç, Agron Muhametaj, 22 vjeç dhe Shkëlqim Muhametaj, 31 vjeç.Ngu shellime familjes.