S*eks me sekretaren para kamerave, ja çfarë ndodhi me zyrtarin qeveritar. Ishte i njohur për…

Zyr tari i qeverise u pu shua nga puna, pas videos vi rale ku dukej duke bërë s.eks me sekr etaren e tij gjatë një lidhjeje direkte në Zoom, ku do mbahej konferenca me vart ësit e tij.Sipas mediave vendase, Jesus Estil, ishte i njohur për pro blemet që ai kishte me pa jisjet tek.nolog.jike dhe zyrtari i pafat nuk e kishte kuptuar se e kishte lënë nd ezur kameran.Ju FT0JM TE SH1K0N1 V1DE0N E PL0TE P0SHTE: