Rroga 1200 Euro, qiraja 15 Euro, s’ka papunësi, as k rim dhe as p olici, Ky eshte qyteti me i mire ne Europe? -VIDEO-

Rroga 1200 Euro, qiraja 15 Euro, s’ka papunësi, as k rim dhe as p olici, Ky eshte qyteti me i mire ne Europe? -VIDEO-

Marinaleda është një qytet i vogël në Andaluzi, në pjesën jugore të Spanjës, me një sipërfaqe prej 25 km katrorë dhe me rreth 2700 banorë. Qyteti ta ndërton shtëpinë, nuk ka të papunë, rrogat janë 1200 euro, st ërvitje pa pagesë në të gjitha stadiumet dhe vendet për re kreacion dhe sport, nuk ka po lici, interneti është pa pagesë në gjithë qytetin.

Shumë spanjollë duan të sh përngulen në këtë qytet, sepse tërheq shumë turistë nga bota. Ndërsa pjesa tjetër e vendit po p ërballet me pr obleme të shumta, qytetarët e këtij qyteti treguan se njerëzit mund të jetojnë mirë, nëse çm ojnë vlerat e vërteta dhe vetë e organizojnë jetën – harmoninë, bashkimin, ndihmën e ndërsjellë – janë këto që vlerësohen në këtë qytet.

Qytetarët iu kundërvunë as hpër dhe i thanë jo vr apimit të çm endur pas fitimit dhe ak umulimit të pasurisë. Qytetarët vendosën që të fl akin çdo gjë nga k api talizmi i e gër – në qytet, në vend të r eklamave të ba nkave dhe m arkave të njohura si Koka Kola – ka art rrugësh në formë të grafiteve dhe m uraleve me porosi për përkrahje dhe s olidaritet, diçka të ngjashme me grafitet në Kubë dhe Venezuelë.

Derisa shkalla e papunësisë në Spanjë ka arritur 27 përqind, në Marinaleda është arritur punësimi i të gjithëve – të gjithë bëjnë punën që duan dhe marrin rrogë. Rroga mesatare mujore e të punësuarëve është 1200 euro.

Kushdo që dëshiron të ndërtojë shtëpinë e tij mund ta bëjë këtë falas. Materialet dhe punëtorët e ku alifikuar janë dhënë nga bashkia e qytetit, dhe lejimi bujar prej 192 metra katrorë do të thotë se shtëpitë janë të bo llshme.

Familjet pastaj do të paguajnë vetëm 15 euro ($ 19) në muaj për pjesën tjetër të j etës së tyre, me marrëveshjen që shtëpia nuk mund të shitet për përfitime pr ivate.