Ky Është Qyteti Shqiptar Ku Uji Ka Te mperaturë 32 Gradë: Mund Të Laheni Edhe Gjatë Dimrit (VIDEO)

Ky Është Qyteti Shqiptar Ku Uji Ka T emperaturë 32 Gradë: Mund Të Laheni Edhe Gjatë Dimrit (VIDEO)

Banjat e Hapura të Bënjës së Përmetit konsiderohen nga e kspertët si më të mirat në Europë, Burimet e ujërave t ermale të Bënjës, apo sic quhen ndryshe Banjat e Bënjës, gjenden 14 kilometra larg qytetit jugor të Përmetit. E veçanta e tyre është se këto janë burime të hapura në natyrë. Temperatura e këtyre ujërave është, 26 deri 32°C.

Katër burime që përdoren për së mundjet kr onike të r eumatizmave, një burim për s ëmundjet e stomakut dhe një burim për s ëmundjet e lëkurës. Njëri prej burimeve shërben edhe për trajtimin e s ëmundjeve të stomakut, ndërsa një tjetër për tr ajtime të lëkurës. Trajtime të tjera janë për s ëmundjet kro nike të rem autizmës.

Ujërat me bazë s ulfurorë kanë efekte shumë të larta k uruese.Këto burime vizitohen nga shumë njerëz, si gjatë dimrit ashtu edhe verës. Më poshtë keni edhe disa video të këtyre ujërave