Bën s*ks me 5 nxënës dhe në shtëpi dhe klasë, por u la e l irë pas 1 viti/ Prindërit: Po sikur ta bëj prapë?!…

Bën s*ks me 5 nxënës dhe në shtëpi dhe klasë, por u la e l irë pas 1 viti/ Prindërit: Po sikur ta bëj prapë?!…

Stacy Schuler, ishte një mësuese e shkollës së mesme. Kolegët e donin e respektonin dhe dukej sikur çdo gjë shkonte mirë.

Por ajo është një nga ra stet që ka sh o kuar botën. Pikërisht kjo mësuese ka bërë marr ëdhënie me pesë nxënës të saj në të njëjtën kohë dhe dy shohet se brenda ambienteve të shkollës dhe në shtëpinë e saj.

Ajo që bënte kjo mësuese u zbulua pas dë shmisë që tha një ish- nxënës. Ai dës hmoi se ai dhe një mik i tij kishin bërë se ks me Schuler në shtëpinë e saj.

Por ajo që po sh qet ëson amerikanët është se kjo mësuese është e li rë. Pas një viti në qe li ajo u la e lirë dhe mund ta bëj sërish të njëjtën gjë.