Aktori i njohu Kosovar që luante tek familja moderne,në gj endje jo të mirë kërkohet…

Aktori i njohu Kosovar që luante tek familja moderne,në gje ndje jo të mirë kërkohet…

Aktori, Luan Jaha është në gjendje jo të mirë shëndetësore, e për të cilin po kërkohet pl azma e g jakut nga ata të cilën janë sh ëruar nga koronavirus.

Kështu ka bërë ditur, avokati Arianit Koci, i cili ka shkruar se si gurimi i pl azmës së g jakut është me ur gjencë.

Shkrimi i tij:

Pershendetje të gjithëve,

E kemi me ur gjencë të si gurojmë pl azmën e gj akut për aktorin Luan Jaha.

Personat që e kanë vullnetin e mirë dhe sapo e kanë kaluar Covidin e që kanë grupin e gj akut A/Pozitiv – mund të më shkruajnë në m sg.

Na duhen dhurues me minimum 50+ a ntitrupa.

(P.s.)

Sipas nevojës, mund ta jap vet g jak – si k ompenzim – aq sa ma lejojnë m jekët.

Grupin e g jakut e kam 0 p ozitiv, dhe Covid 19 e kam kaluar para 5 muajve.