ZbuIimi i rrallë nga S HPlKËSl shqiptar: Djep që Iëkundet me energji elektike (VIDEO)

ZbuIimi i rrallë nga S HPlKËSl shqiptar: Djep që Iëkundet me energji elektike (VIDEO)

Shaban Saliu është tetovari që ka bërë sh pikje ino vative një kohë më të gjatë, r aporton Tetova1.

Ai më parë ka krijuar një veturë që punon me rrymë, tu rbinën që me shtypje të ujit karrikon a kumulatorët, dhe tu rbinën që prodhon rrymë elektrike.

Zbulimi i tij i fundit është djepi për përkundje të bebeve dhe që funksionon i tëri me rrymë. Ai ka shf;rytëzyar motorin që i lëviz fs hirëset e parafingos së veturës dhe e ka li gjur me rrymë elektrike.

Shabani ka në plan të formoj një kl ub të ino vatorëve tetovar dhe kërkon ndihmën e spo nsorëve.