Publikohen pamjet se si sh iteshin ar’mët për UÇK/në: Milaim Zeka e zbulon sa kushtonte një pu’shkë a utomatike

Publikohen pamjet se si s hiteshin ar’mët për UÇK/në: Milaim Zeka e zbulon sa kushtonte një pu’shkë a utomatike

Për mënyrën se si u f urnizua U shtria Çl irimtare e Kosovës janë dhënë shpjegime të ndryshe.

Mes tyreve është edhe ai i ish-kryeministrit Sali Berisha.
Ish- kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha ka pranuar për herë të parë se ka dhënë ur dhër ai që të hapen de pot e a r më ve në Shqipëri, duke rr ezikuar një p ërplasje Veri-Jug dhe l uftë c ivile.