Zhd uket një vajzë për herë të dytë në Prizren…

Zh duket një vajzë për herë të dytë në Prizren…

Një vajzë është zhd ukur në qytetin e Prizrenit më 11 mars, ra stin në po lici e ka r aportuar prindi i të zhd ukurës.

Ai ka thënë se vajza e tij kishte shkuar në shkollë dhe pas orarit të mësimit nuk ishte kthyer në shtëpi, kjo është hera e dytë e largimit të saj.

Njësit po licore janë duke e h etuar r astin.