Duda e feston kthimin në Kuvend me një foto h ot…

Duda e feston kthimin në Kuvend me një foto h ot…

Me p oza a tr aktive në Instagram, kështu po e “feston” Duda Balje rikthimin në Kuvend.

K QZ sot ka ce rtifikuar rezultatin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 14 shkurtit.

Pas A ktgjyki mit të Su premes, Komuniteti i Bashkuar-Adrijana Hoxhiq nuk ka fituar ma ndat në Kuvend dhe një deputet i është hequr Iniciativës Rome parti këto që kishin fituar vota për komunitetet e tyre me ndihmën e Listës Serbe në komunat me shumicë serbe.

Në vend të Adrijana Hoxhiq në Kuvend është futur Duda Balje nga Un ioni S ocial Demokrat.

Duda Balje ka zgjedhur që tri umfin e saj ta “festojë” me disa po za atr aktive.