Nënë me 8 fëmijë është po ka gjo ksin më të madh në botë, i shoqi çu dit: Lumturohem shumë kur e shikojnë b urrat e tjerë…

Nënë me 8 fëmijë është po ka gjo ksin më të madh në botë, i shoqi ç udit: Lumturohem shumë kur e shikojnë b urrat e tjerë…

Me pamjen e saj kjo grua i ka ç uditur të gjithë. Pasi bëri disa ndër hyrje në gjo ks ajo thotë se ndihet më e lumtur se më parë dhe se ka gjetur kuptimin e jetës.

Allegra Cole është gruaja me gj ok sin më të madh në botë. Ajo ka 8 fëmijë dhe tani ndihet shumë e lumtur me pamjen e saj. Nëse shumë njerëz mund të tr o nditen nga gjo ksi i saj, burri i saj thotë se ndihet shumë i lumtur që njerëzit e shikojnë atë.

Ajo drejton një bi znes dhe të gjithë kli entët kuptohet se mbeten të habitur kur e shikojnë për herë të parë, por ajo as që nuk e ka pr oblem këtë gjë.

E ka ka të vës htirë të eci, pasi i peshojnë shumë. Një nga gji njtë e saj mund të peshojë më shumë se 7 ose 8 kilogramë.