E pabesueshme/ M jekët kthejnë në je të gruan shqiptare, burri i saj e bëri atë për s pital…

E pabesueshme/ M jekët kthejnë në je të gruan shqiptare, burri i saj e bëri atë për s pital…

Burri ten ton ta vr asë kosovaren në Zvicër, mje kët e kthejnë në j etë.

Një grua 44-vjeçare, me nënshtetësi kosovare ndodhet në njësinë e kuj desit i nt ensiv pas një r asti të dhu nës në familje, në Schafisheim të Kantonit Aargau.

P olicia e kantonit ka arre stuar burrin e saj si të dy shuar kryesor.Per informata me teepr ju inforomojme